Ons manifest

Wetenschappelijkheid

Wij hanteren een wetenschappelijke benadering. Dit betekent dat wat we doen, onderbouwd is met wetenschappelijk onderzoek. We voeren ons eigen onderzoek uit en houden ons aan algemeen erkende wetenschappelijke principes.

Mensbeeld

Wij benaderen de mens vanuit een cybernetisch en behavioristisch perspectief. Dit betekent dat we focussen op doelstellingen en de strategieën, en op extern als intern gedrag (voelen, verbeelden en denken).

Leervermogen

De meeste menselijke gedragingen worden verworven door associatief (Pavlov) en instrumenteel leren (Skinner). We worden geboren met het vermogen voor deze leervormen, die sterk gekoppeld zijn aan zeven primaire emoties (Panksepp).

Aangeboren gedrag

Biologische variaties in onze aangeboren leercapaciteiten vormen wat wij ‘persoonlijkheid’ noemen, wat eigenlijk neerkomt op evolutionaire gedragspatronen die voortkomen uit onze hersenstructuur, of ons ‘breintype’ (Cybernetic Big Five Theory). Bij PBB nemen we dit nadrukkelijk in acht.

Aangeleerd gedrag

Bij PBB stimuleren we gewenst gedrag en ontmoedigen ongewenst gedrag. Dit bereiken we door negatieve associaties te vervangen door positieve (Pavlov) en door gewenst gedrag te belonen en ongewenst gedrag niet te belonen (Skinner).

Probleemgedrag

Mensen die herhaaldelijk falen in het bereiken van hun doelen, hebben hulp nodig. Degenen die consistent hun doelen bereiken, doen het goed, maar kunnen vaak nog hun strategieën voor doelrealisatie verbeteren.

Educatie

Vanuit een educatief perspectief zien we dat veel mensen die problemen ervaren nog niet hebben geleerd om effectief om te gaan met moeilijke situaties. Met PBB leren we hen deze vaardigheden.

Medicatie

PBB is een educatieve methode, geen medicatie, behandeling of therapie. Het doel is om mensen te leren omgaan met moeilijke situaties, niet om aandoeningen te genezen of te helen. Hoewel we de rol van medicatie erkennen en nooit afraden, merken we dat veel mensen door PBB minder afhankelijk worden van hun medicatie. Echter, het afbouwen van medicatie dient altijd in overleg met een arts te gebeuren.

Communicatie

De grootste uitdaging in ons werk is mensen te motiveren om met PBB te starten. Daarom gebruiken we de communicatievaardigheden van PBB om hen te overtuigen zich te laten helpen. Tegelijkertijd streven we met PBB naar een realistisch beeld en onderzoeken we continu de effectiviteit ervan.

Laagdrempeligheid

We streven ernaar PBB toegankelijk te maken voor iedereen. Dit houdt in dat we laagdrempelige opties bieden en onze diensten zo prijzen dat we enkel onze directe kosten dekken. Vergoeding voor ons werk ontvangen we alleen als PBB daadwerkelijk de oplossing biedt waarnaar iemand op zoek is.