Het PBB traject

Een Positief-Bekrachtigende Breintraining (PBB) traject ziet er alsvolgt uit:

Fase 1: uitzoeken breintype

Onderzoek toont aan dat we negen unieke ‘breintypen’ kunnen onderscheiden, vergelijkbaar met hoe we verschillende lichaamstypen erkennen, zoals lang/kort of dik/dun. Deze indeling in breintypen vindt zijn oorsprong in de Cybernetic Big Five Theory (CB5T), een neurologische variant van de Big Five; een prominente wetenschappelijke benadering om persoonlijkheid te classificeren.

Bij PBB benadrukken we het belang van het identificeren van deze breintypen. In tegenstelling tot conventionele methoden waarbij iedereen hetzelfde protocol volgt, biedt PBB negen verschillende protocollen – één voor elk breintype. Zo erkennen we dat elk individu een unieke kijk op de wereld heeft, gedreven wordt door eigen motivaties en op een eigen manier omgaat met emoties. Bij PBB stemmen we onze aanpak af op het brein van de persoon die zijn of haar brein gaat trainen, wat onze dienstverlening uiterst persoonlijk en effectief maakt.

Fase 2: testen grip op de eigen subjectieve beleving

Mensen zijn geneigd gedrag dat beloond wordt te herhalen en gedrag dat gestraft wordt te vermijden. Echter, wat we als beloning of straf ervaren, hangt sterk samen met onze persoonlijke perceptie. Hoe intenser de ervaring van beloning, hoe groter de motivatie om een bepaald gedrag te herhalen, en hetzelfde geldt voor straf.

Het is daarom cruciaal om inzicht te krijgen in iemands vermogen om emoties te voelen, beelden te vormen en gedachten te genereren. Sommige mensen hebben het gevoel dat ze weinig controle hebben over hun emoties, beeldvorming en denkproces. Anderen hebben juist veel invloed op wat ze voelen, voorstellen en denken. Hoe meer controle je hebt over deze elementen, hoe kleiner de kans op problemen.

Daarom evalueren we bij PBB vóór de start van onze breintraining hoeveel controle iemand heeft over zijn of haar emoties, verbeelding en gedachten. Afhankelijk van deze resultaten, bieden we vervolgens gepersonaliseerde oefeningen aan. Deze zijn specifiek ontworpen om de desbetreffende persoon te helpen meer controle te krijgen over zijn of haar gevoelens, verbeelding en gedachteproces.

Fase 3: optimaliseren zelfbeeld, eigenwaarde en toekomstvisie

Voordat we beginnen met onze breintraining bij PBB, is het essentieel om eerst vastgeroeste negatieve of suboptimale overtuigingen aan te pakken. Deze overtuigingen hebben voornamelijk betrekking op iemands zelfbeeld, zelfwaardering en toekomstperspectief. Als iemand een negatief zelfbeeld heeft en een sombere of zelfs non-existente toekomst voor zich ziet, kan dit enorm belemmerend werken. Maar zelfs als iemand een redelijk positief zelfbeeld heeft en een bevredigend toekomstperspectief ziet, valt er nog veel te winnen door dit zelfbeeld verder te versterken en de toekomstvisie te verbeteren richting wat die persoon werkelijk wil bereiken in het leven.

Daarom richten we ons in de derde fase van het PBB-programma op het optimaliseren van het zelfbeeld van de persoon, om zo het gevoel van eigenwaarde en zelfliefde te vergroten. We optimaliseren ook het toekomstperspectief van de persoon door deze meer af te stemmen op de eigen aspiratie, het te laten gelden voor een langere termijn en het op een indringende manier aan het onbewuste te presenteren. Dit zorgt ervoor dat zowel het bewuste als het onbewuste op één lijn komen te liggen, waardoor de kans op het nemen van één stap vooruit en vervolgens twee stappen terug aanzienlijk verkleind wordt.

Fase 4: Breintraining!

Het brein functioneert op basis van patronen: letterlijk, voor elke minuut dat je je goed voelt, wordt je brein beter in het genereren van positieve emoties. Het brein heeft de neiging om gedrag te herhalen dat het al kent. Als het gewend is aan negatieve gevoelens, is de kans groot dat het deze zal blijven produceren. Echter, als het brein voornamelijk positieve gevoelens genereert, is het waarschijnlijk dat deze trend zich voortzet.

Het oplossen van problemen komt dus in wezen neer op het opdoen van ervaring – oftewel, het maken van ‘vlieguren’. Dit maakt breintraining zo effectief. Dag in dag uit je brein trainen, net zoals je je lichaam in de sportschool traint. Met PBB bieden we deelnemers een gepersonaliseerd dagprogramma, ontworpen om je brein zoveel mogelijk te trainen gedurende de dag. Dit programma wordt samengesteld op basis van de testresultaten uit fase twee en het breintype dat in fase één is geïdentificeerd.

Fase 5: Positief Bekrachtigen!!

Mensen blijven doorgaans alleen gedragingen uitvoeren die hen op een persoonlijk bevredigende manier belonen, in plaats van wat anderen als belonend beschouwen. Daarom is het cruciaal dat het trainen van je brein ook een vorm van beloning biedt.

Natuurlijk zijn de eerste beloningen het verdwijnen van problemen en het ervaren van positieve gevoelens. Voor sommigen is dit voldoende, maar niet voor iedereen. Daarom voeren we bij PBB altijd een ABC-analyse uit, afkomstig uit de Toegepaste Gedragsanalyse – de meest wetenschappelijke benadering voor gedragsverandering.

Samen met de betrokken persoon onderzoeken we wie in hun omgeving kan bijdragen aan een grotere beloning voor het gewenste gedrag, namelijk het trainen van het brein om beter te worden in het ervaren van positieve emoties, het oproepen van de juiste beelden, en constructief denken in plaats van piekeren.

Daarnaast blijft de toegewezen Personal Breintrainer betrokken en controleert regelmatig hoe het met de persoon gaat. Als er problemen zijn, worden er nieuwe 1-op-1 sessies gepland om te identificeren wat er niet goed gaat, bij te sturen en te waarborgen dat de breintraining succesvol verloopt. Hoewel deze aanpak niet voor iedereen werkt, heeft onze ervaring geleerd dat het bij minstens acht op de tien mensen effectief en snel de problemen verhelpt.

Om die reden zegt dr. Marius Rietdijk van de Vrije Universiteit dan ook:

“Nog te vaak bestrijdt de geestelijke gezondheidszorg emotionele problemen (te veel bang, boos en bedroefd, te weinig blij), die ontstaan door negatieve ervaringen, met medicijnen. Waarmee helaas de grondoorzaken van de problemen niet worden aangepakt en medicijnverslaving het gevolg kan zijn en de problemen verergeren.

Gelukkig baseert de Positief-Bekrachtigende Breintraining zich op de baanbrekende werken van Pavlov en Skinner die ontdekten hoe onze omgeving ons observeerbare gedrag èn ons breingedrag bepaalt. PBB combineert beide wetenschapsgebieden op unieke wijze, waardoor oorzaken van emotionele vraagstukken met wortel en al worden aangepakt. Een doorbraak in de geestelijke gezondheidszorg.“