Breintypen

Net zoals onze lichamen variëren in vorm en grootte, bestaan er ook verschillende ‘breintypes’. De Cybernetic Big Five Theory (CB5T) onderwijst ons dat deze breintypes een verzameling aangeboren, evolutionaire gedragspatronen bepalen – vaak aangeduid als onze ‘persoonlijkheid’. Maar in feite is onze persoonlijkheid simpelweg een weerspiegeling van deze biologisch gegrondveste gedragspatronen, gekoppeld aan de structuur van ons brein.

Dit ingebakken gedrag is dynamisch en contextafhankelijk. Stressvolle situaties brengen vaak onze minder prettige kanten naar voren, terwijl ontspanning ons in staat stelt om onze positieve gedragspatronen naar voren te brengen. Kennis van je eigen breintype kan daarom fungeren als een krachtig hulpmiddel om stress vroegtijdig te herkennen en te verminderen, evenals om ontspanning te bevorderen.

Deze kennis kan op drie niveaus binnen organisaties worden toegepast:

  1. Individuele medewerkers kunnen door middel van een zelfbeoordelingstest, aangeboden door de Breintrain coöperatie, hun breintype ontdekken. Deze kennis helpt hen om vroegtijdig stress te herkennen en aan te pakken, wat uiteindelijk ten goede komt aan de organisatie door verzuim te verlagen. Deze tests kunnen worden uitgevoerd via online Zoom-sessies of tijdens persoonlijke afspraken.
  2. Voor teambuilding kan het kennen van de breintypes van iedereen binnen een team aanzienlijk bijdragen aan de onderlinge communicatie en samenwerking. Elk breintype heeft een unieke kijk op de wereld, en door inzicht te hebben in deze diversiteit, kunnen teams miscommunicatie en eventuele onbedoelde sabotages voorkomen. Teamtrainingen omvatten workshops van één dag, gevuld met ontspanning en humor.
  3. Leiderschapskwaliteiten kunnen aanzienlijk worden versterkt door inzicht in de breintypes van teamleden. Kennis van hoe elk breintype emoties hanteert, leert en motiveert, stelt leiders in staat om effectiever met hun teams om te gaan. Speciale tweedaagse workshops zijn beschikbaar om leiders te trainen in het herkennen van de breintypes van hun teamleden en het maximaliseren van hun potentieel.

In conclusie, het begrijpen van onze breintypes, en hoe ze ons gedrag vormgeven, kan ons helpen om zowel individueel als in groepsverband beter te functioneren, wat uiteindelijk leidt tot een meer harmonieuze en productieve werkomgeving.